All about the phantoms

All about the phantoms er en side for de som er glade i Soul, og tilgrensende musikksjangere som Ska, Jazz, ‘Rhythm and Blues og Gospel. Sjangeren er fortsatt populær, selv om den har utviklet seg til å bli noe for spesielt interesserte.

Gullalderen for Soul var på 1950- og 1960-tallet, og den oppstod som egen stilart blant amerikanere med afrikansk opprinnelse. Mange av de tidlige tekstene handler om hvordan det er å være afrikaner i USA, og stilarten henvendte seg først og fremst til afrikanere, frem til det store gjennombruddet, og en fusjon med Rock’n Roll kom på 1960-tallet.

Soul ble populær dansemusikk, og mange store plateselskaper som Motown, Atlantic og Stax, blomstret opp. De sortes kamp for fullstendige borgerrettigheter preget tiden, og dette fikk også innflytelse på hvordan musikkstilen utviklet seg. Målsetningen i mye av musikken var lenge å bygge opp rundt de sortes selvfølelse, og å hjelpe til i kampen for likestilling mellom rasene i USA.

Soul kan deles opp i flere underkategorier, hvor Motown, eller Northern Soul, er en av de som markerer seg best. Basen for denne finner vi i Detroit, men også i Chicago og Philadephia. Andre lokale variasjoner betegnes gjerne med hvor de kom fra. Memphis markerte seg, og det samme gjelder for New Orleans. Navnet Northern Soul har sitt utspring fra musikken som man pleide å spille på nattklubber i Nord-England. Sjangeren er preget av tiden da den oppstod, og formidler en viss rasebevissthet. Soul som spilles av hvite artister omtales derfor fortsatt ofte som Blue-eyed Soul.